หมวดอนิเมะ – Rating

G

ทั่วไป เหมาะสมกับทุกวัย

PG

เหมาะสำหรับเด็ก

PG-13

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 13 ขึ้นไป

R-17+

17+ มีความรุนแรง หยาบคาย

R+

มีภาพ โป๊ เปลือย

No Rate

ยังไม่มีการวัด Rating