merc_storia_mukiryoku_no_shounen_to_bin_no_naka_no_shoujo_poster

Merc Storia: Mukiryoku no Shounen to Bin no Naka no Shoujo

  • สถานะ
  • จำนวนตอน

  • ประเภท
  • ออกอากาศ
  • Rating
  • แนวอนิเมะ

เรื่องย่อ

Merc Storia เกิดขึ้นในโลกซึ่งมนุษย์และมอนสเตอร์อาศัยอยู่ร่วมกัน “ยู” เป็นฮีลเลอร์ฝึกหัด และมีความสามารถในการฝึกมอนสเตอร์ให้เชื่องได้ ในภารกิจเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำของ Merc หญิงสาวผู้ถูกขังไว้ในขวดแก้ว ทั้งสองต้องร่วมมือกันโดยตลอดการเดินทาง

ตัวอย่าง