Code Geass: Fukkatsu no Lelouch – PV

Code Geass: Fukkatsu No Lelouch หรือ Code Geass: Re;surrection จะฉายเป็นรูปแบบภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019