Dragon Ball Super Movie – PV

รายละเอียดเพิ่มเติมของมูฟวี่ดราก้อนบอลภาคใหม่จะใช้ชื่อว่า Dragon Ball Super : Broly

โบรลี่ ชาวไซย่าที่แข็งแกร่งที่สุด ได้ปรากฎตัวขึ้นแล้ว! เตรียมฉายที่ญี่ปุ่น 14 ธันวาคมนี้